Pozitívne myslenie pre šťastný život nestačí

Pokiaľ chcete mať život pevne vo svojich rukách, musíte urobiť potrebné zmeny.
Vy ste strojcom svojho šťastia. Nik iný to za vás nespraví.

Pomôžem vám naplniť sny.

Ak chcete premeniť svoje sny na realitu, chcete využívať svoje prednosti alebo splniť si “nedosiahnuteľné” sny, tak sa mi ozvite a dohodneme si termín začiatku novej životnej etapy.

Aké metódy používam?

Moderné metódy a postupy, ktoré sú aktuálne v oblasti školskej psychológie, špeciálnej a inkluzívnej pedagogiky, systemickej psychoterapie, mentoringu a koučovania ľudí. Ide predovšetkým o prístupy zamerané na riešenie problémov, koučovanie, systemické uvažovanie, naratívnu psychoterapiu, Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania, NLP komunikácie a rozvíjania špecifických zručností jedinca. Všetky tieto nadobudnuté vedomostí a zručnosti prenášam a využívam vo svojej praxi.

Koučing

Chcete lepšie vychádzať s rodinou a ľuďmi vo svojom okolí? Chcete zlepšiť váš partnerský vzťah? Chcete vytvárať vzťahy, ktoré vás napĺňajú? Chcete si efektívnejšie zorganizovať svoje povinnosti?

Zažite osobný koučing pod mojím vedením a presvedčte sa o jeho účinnosti. Koučing prebieha formou riadeného rozhovoru, kde hľadáme nový pohľad na veci a konkrétne kroky na naplnenie vašich cieľov. Všetky riešenie sú šité konkrétne na vašu situáciu a pre vás.

Terapia

Chcete si naplniť svoje sny do budúcnosti? Chcete zmeniť svoje naučené reakcie v problémových a kritických situáciách? Chcete prepísať negatívne myšlienky na pozitívne? Ako definitívne vyriešiť opakujúce sa problémy?

Systemická psychoterapia pomáha odhaliť nefunkčné vzorce správania. Spoločne tieto vzorce odstránime, aby ste mohli reagovať v kritických situáciách s chladnou hlavou. Vytvoríte si nový spôsob komunikácie, pomocou ktorého budete žiť šťastnejší život. Získate späť stratené sebavedomie a stanete sa tvorcom svojho života.

Školská psychológia

Chcete porozumieť problémovému správaniu svojho dieťaťa? Chcete zvládať problémy s učením? Chcete poznať silné a slabé stránky svojich detí? Chcete im vedieť lepšie pomôcť v ich životnom smerovaní? Chcete vedieť ľahšie zvládať problémové správanie žiakov v triede?

Školská psychológia sa stará o duševné zdravie žiakov, rodičov a učiteľov. Rodičom i deťom dokážem pomôcť v nastavení efektívnych spôsobov učenia, aby sa deti učili s radosťou a darilo sa im v škole. Učiteľom pomáham zvládať náročné situácie v triede a nastaviť psychohygienu. Žiakom pomáham spoznať ich silné stránky, aby sa vedeli správne rozhodnúť ohľadom svojho budúceho povolania.

Staňte sa strojcom svojho života.

“Múdrosť nemôžete len tak získať. Musíme ju sami objaviť na ceste, ktorej sa nedá vyhnúť, ani ktorú za nás nikto iný neprejde.”
Marcel Proust

Prihláste sa do newslettra

Pokiaľ chcete dostávať užitočné informácie z mojej praxe, ktoré by vám mohli pomôcť v osobnom i pracovnom živote, zapíšte sa do newslettra.

Lucia Redayová

Kouč • Terapeut • Školský psychológ

Email: lucia.redayova@gmail.com
Mobil: 0903 516 552

Facebook icon
Email icon
LinkedIn icon